Guidelines i SBB

Vil du prøve kræfter med en ny stemme eller et nyt instrument?
Dirigenten afgør, hvem der spiller hvilke stemmer og instrumenter. Det er dirigentens kompetence og opgave at tage den slags beslutninger. Så hvis du ønsker at prøve noget nyt, så drøft det med dirigenten.

Har du ønsker om at spille et solostykke til en koncert?
Giv besked til repertoireudvalget – gerne med et konkret nodeforslag. Herefter drøfter udvalget i samråd med dirigenten, om soloen skal på.

Vil du gerne have, at vi spiller flere koncerter?
Find et godt sted, hvor der dukker publikum op, og meld dette til vores koncertudvalg. Så kan de arbejde videre med ideen med din hjælp. Husk også at informere PR-udvalget, så der kan komme PR-materiale ud om koncerten.

Spiller sidemanden forkert?
Alle opfordres til at øve deres stemmer hjemme. Husk at hjælpe din makker ved siden af dig, hvis han eller hun ikke var der sidste gang. Tal sammen om noderne, hvis du har problemer med rytmikken eller mener, at din side makker har. Vi bliver kun bedre ved at hjælpe hinanden og lytte til en hjælpende hånd.

Har du ønske om at spille et bestemt musiknummer i orkestret?
Kontakt repertoireudvalget med dit ønske.

Har du ikke fået orden i dine noder?
Få hurtig orden på dine noder. Vi har et fantastisk mappesystem, så udleverede noder ligger klar til dig. Mangler du noder af ældre dato, så få det i orden hurtigt, så vi ikke spilder tid med at skulle i kælderen.

Kender du en, der gerne vil spille hos os?
Inviter efter aftale med dirigenten vedkommende til at komme og prøve at være med.

Hvordan modtager vi bedst nye orkestermedlemmer?
For bedst muligt at sikre, at et nyt orkestermedlem føler sig velkomment i orkestret, skal den gruppe af musikere (f.eks. hornene), som den nye musiker starter i, sørge for at tage sig godt af det nye medlem ved at overlevere interne aftaler, tage sig af den nye musiker i pausen osv.

Er du nødt til at melde afbud til en øveaften?
Meddel dit afbud til Madeleine i så god tid som muligt. Telefon: 61 16 97 70/Mail: madeleinebagger@gmail.com.

Er du nødt til at melde afbud til en koncert?
Du skal melde afbud til Susanne Vibæk Svanekier i så god tid som muligt. Susannes telefonnummer er 28 76 57 35/Mail: mail@susannev.dk). Herefter skal du drøfte med Susanne, om der er behov for en substitut. Hvis det er tilfældet, er det dit eget ansvar at finde en substitut. Der findes på hjemmesiden en liste over tidligere anvendte substitutter, som man kan rette henvendelse til.

Hvad bruges gavekassen til?
Som navnet indikerer bruges den til gaver til orkestermedlemmer, der bliver gift, samt gave til vores dirigent efter nytårskoncerten. Derudover bliver der afregnet med substitutter, som enten får penge eller en vingave i forbindelse med hjælp til koncerter.